ועדת הכספים 30.7.14 - ועדה בנושא פיצויים למבצע צוק איתן

 

1.הפיצויים בגין מבצע ”צוק איתן”

2. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה), התשע”ד-2014

מאגר אולמות וגנים מאגר אולמות וגנים מאגר אולמות וגנים מאגר אולמות וגנים מאגר אולמות וגנים