אישור דחיית תאריך החתונה מהרב הראשי לישראל הרב לאו

בשל מבצע "צוק איתן" הרב הראשי מתיר דחיית החתונה כמותאר במכתבו

 

מאגר אולמות וגנים מאגר אולמות וגנים מאגר אולמות וגנים מאגר אולמות וגנים מאגר אולמות וגנים