פעילויות והישגים

פעילויות והישגים

 

תקנון לכשרות אחידה

בדומה ליתר עסקי המזון בישראל, גם אולם אירועים, המעוניין להחזיק בתעודת כשרות ממלכתית, מחויב לעמוד בדרישות הלכתיות מסוימות. עם זאת, בניגוד ליתר עסקי המזון בישראל, אשר הדרישות ההלכתיות בהן הם נדרשים לעמוד על מנת להיות זכאים לתעודת כשרות נקבעות ע"י מחלקת הכשרות של הרבנות המקומית אליה הם כפופים, ענף האולמות הסדיר נוהל כשרות אחיד לכלל האולמות בישראל, אשר הוגדר ע"י מחלקת הכשרות הארצית שברבנות הראשית. נוהל זה מונע חוסר-שוויון בין אולמות שונים הנמצאים בערים שונות (וכך כפופים לרבנויות מקומיות שונות) וכן מקל על בעלי האולמות בהתנהלותם השוטפת בכל הנוגע לכשרות המזון, שכן ברור להם מה הן החובות אותן הם צריכים למלא כדי להיות זכאים לתעודה.

יצוין, כי הרפורמה במערך הכשרות, עליה הוכרז ע"י משרד הדתות וע"י הרבנות הראשית בפברואר 14', שואפת ליישם נוהל עבודה זהה לכך לכלל עסקי המזון בישראל (קרי - נוהל כשרות אחיד לכלל עסקי המזון בישראל). עם זאת, נוהל כשרות אחיד ליתר עסקי המזון מהווה, נכון לכתיבת שורות אלו, חלום רחוק, בעוד בענף האולמות סוגיה זו הוסדרה ונכנסה לתוקף.

הוראות מכ"ר 522

לאחר משא ומתן ארוך, סכמה התאחדות האולמות על תקנות אחידות לבטיחות אש באולמות אירועים מול נציבות כיבוי האש וההצלה בישראל. 

תקנות אלו מבהירות לבעלי האולמות מהן החובות בהן עליהם לעמוד על מנת לקבל את אישור תחנת כיבוי האש המקומית לקבלת רישוי עסק.

בעזרת תקנות אלו, יצרה ההתאחדות שוויון ואחדות בין כלל בעלי האולמות בישראל בכל הנוגע לדרישות נציבויות כיבוי האש בערים השונות; ללא התקנות, היה יכול להווצר מצב בו כל אולם נדרש לעמוד בתקנות שונות, כפי שלצערנו מתרחש בתחומים אחרים.

רישיון עסק ל-3 שנים

כתוצאה מפעילות משותפת ומאומצת של התאחדות האולמות מול האגף לרישוי עסקים במשרד הפנים, הצליחה ההתאחדות להביא לכך שהוועדה הבינמשרדית של אגף הרישוי ביטלה את הוראת השעה לאולמי שמחות וגני אירועים (פריט 7.9 א' ו-ב' בצו רישוי עסקים - עסקים טעונים רישוי), אשר קבעה שבעל אולם נדרש לחדש את רישיון העסק שלו מדי שנה, וכך הביאה להארכת תוקפו של רישיון העסק המוענק לאולם אירועים לתקופה של 3 שנים.

הליך קבלת רישיון עסק לפתיחת אולם אירועים הינו מסובך ומייגע. במסגרת הליך זה, על המעוניין לפתוח אולם לעמוד בתקנות רבות ושונות, בהן: נהלי בריאות וסניטריה; נהלי איכות הסביבה; נהלי ביטחון ובטיחות; נהלים למניעת סכנות הדבקות ממחלות בע"ח וסכנות זיהום מקורות מים; נהלי תכנון ובניה ושירותי כבאות; וכו'.

בעבר, היה על בעלי האולמות לקבל את אישורם של כלל הגורמים האחראים על אכיפת הנהלים הנ"ל מדי שנה על מנת להחזיק ברישיון העסק, דבר אשר גזל מהם שעות רבות לצורך התמודדות עם דרישות בירוקרטיות של רשויות שונות. כיום, לאחר הארכת תוקפו של הרישיון העסי של בעלי האולמות ל-3 שנים, יכולים בעלי האולמות להשקיע את זמנם בעיקר בקידום ושיפור עסקם הפרטי, דבר אשר מסייע להם להגדיל את נפח פעילותם.

הכרה באולמות כמלונות לצורך פיצוי

התאחדות האולמות הצליחה להשוות את מעמד חבריה למעמד חברי התאחדות המלונות לצורך פיצויים בגין נזקים כלכליים שהתרחשו במסגרת האירועים הביטחוניים בשנים האחרונות ("עופרת יצוקה"; "עמוד ענן"; "צוק איתן").

עד לפני מספר שנים היה מעמדם של חברי התאחדות אולמות האירועים נמוך מזה של עסקים ייחודיים אחרים, דוגמת עסקי חקלאות, חדרי אירוח, קבלנים, מוסדות ציבור, עמותות, מלכ"רים וכו'. עם זאת, התאחדות האולמות הצליחה להעלות את מעמדם של אולמות האירועים ולהשוותו למעמדם של העסקים הנ"ל. בכך, אפשרה ההתאחדות לבעלי האולמות לזכות בפיצוים משמעותיים יותר בעקבות נזקים שנגרמו להם באירועים הביטחוניים בשנים האחרונות, ויצרה שוויון וצדק לטובת ענף אולמות האירועים.

משרד הבריאות - הנחיות בדיקה שנתית

התאחדות האולמות פועלת מול משרד הבריאות על מנת לאשר מסמך תקינה פנימי-אחיד לענף האולמות, אשר תואם לתקנות משרד הבריאות לבתי אוכל.

אישור מסמך התקינה נמצא בשלבי אישור סופיים; לאחר אישורו, התקנות בהן ידרשו לעמוד בעלי האולמות בכל רחבי המדינה יהיו זהים, כך שלא יווצרו הבדלים או חוסר שוויון.

מאגר אולמות וגנים מאגר אולמות וגנים מאגר אולמות וגנים מאגר אולמות וגנים מאגר אולמות וגנים