אודות התאחדות האולמות, גני אירועים והקייטרינג בישראל

חוק רישוי עסקים

להלן חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים

סעיף 7.9 בצו רישוי עסקים