מידע שימושי

פרוטוקול מס' 13: רישוי עסקים - דוח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי

פרוטוקול מס' 13: רישוי עסקים - דוח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה - יום שני, י"ח בסיון התשע"ג (27 במאי 2013)

פרוטוקול מס' 15: עבודת בני נוער בחודשי הקיץ: איך לעמוד על זכויותינו?

פרוטוקול מס' 15: עבודת בני נוער בחודשי הקיץ: איך לעמוד על זכויותינו?

מישיבת הוועדה לזכויות הילד - יום שלישי, י"ז בתמוז התשע"ג (25 ביוני 2013)

פרוטוקול מס' 16: סטודנטים בשוק העבודה: עבודה מועדפת

פרוטוקול מס' 16: סטודנטים בשוק העבודה: עבודה מועדפת

מישיבת ועדת הכלכלה - יום שלישי, י"ב בסיון התשע"ג (21 במאי 2013)

פרוטוקול מס' 23: תקנות רישוי עסקים

פרוטוקול מס' 23: תקנות רישוי עסקים

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה - יום שני, ד' בסיון התשע"ג (13 במאי 2013)

פרוטוקול מס' 26: הפקדת כלי נשק של מאבטחים

פרוטוקול מס' 26: הפקדת כלי נשק של מאבטחים

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה - יום שני, י"א בסיון התשע"ג (20 במאי 2013)

פרוטוקול מס' 43: הצעת חוק התכנון והבנייה

פרוטוקול מס' 43: הצעת חוק התכנון והבנייה

מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה - יום שלישי, כ"ה בחשון, התשע"ב (22/11/2011)

פרוטוקול מס' 44: הקמת ושימוש באולמות אירועים באזור תעסוקה הצפוני של אור עקיבא

פרוטוקול מס' 44: הקמת ושימוש באולמות אירועים באזור תעסוקה הצפוני של אור עקיבא

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה - יום שלישי, ג' בתמוז התשע"ג (11 ביוני 2013)

פרוטוקול מס' 91: מדיניות אכיפת חוקי התכנון והבניה בגני אירועים

פרוטוקול מס' 91: מדיניות אכיפת חוקי התכנון והבניה בגני אירועים

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה - יום ראשון, ה' באלול התשע"ג (11 באוגוסט 2013)

פרוטוקול מס' 110: מדיניות אכיפת חוקי התכנון והבניה בגני ארועים

פרוטוקול מס' 110: מדיניות אכיפת חוקי התכנון והבניה בגני ארועים

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה - יום שני, א' בכסלו התשע"ד (04 בנובמבר 2013)

פרוטוקול מס' 120: צו רישוי עסקים (עבירות קנס - משקאות משכרים)

פרוטוקול מס' 120: צו רישוי עסקים (עבירות קנס - משקאות משכרים)

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה - יום שני, ח' בכסלו התשע"ד (11 בנובמבר 2013)

1