מידע שימושי

חוקי משרד הפנים

חוקי משרד הפנים

להלן סעיף 7.9 - התקנת מכשירים להגבלת רעש של משרד הפנים

חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים

מצ"ב חוק רישוי עסקים

1